www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » spis treści

Opis programu do grafiki rastrowej na przykładzie Corel PHOTO-PAINT1. Wstęp2. Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT

 2.1. Konfigurowanie obszaru roboczego

 2.2. Tworzenie obrazków

 2.3. Korzystanie z siatki, linijek oraz prowadnic

 2.4. Stosowanie masek do tworzenia zaznaczeń3. Zaznaczanie obszarów obrazka

 3.1. Stosowanie masek do zaznaczania kształtów4. Malowanie, wypełnianie i edycja obrazków

 4.1. Korzystanie z pędzli5. Retuszowanie i poprawa jakości obrazka

 5.1. Zmiana rozmiaru i rozdzielczości obrazka

 5.2. Retuszowanie uszkodzonych obrazków6. Praca z kolorami7. Stosowanie efektów specjalnych do obrazków8. Zakończenie9. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.