www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint

Opis programu do grafiki rastrowej na przykładzie Corel PHOTO-PAINT

Autor:

Rafał Wawrzeńczak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca dyplomowa

Promotor:

mgr inż. Paweł Żebrowski

Recenzent:Uczelnia:

Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progres w Warszawie

Kierunek:

Technikum informatyczne

Data powstania:

2007-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-07-06 12:02:55

Opis pracy:

Praca prezentuje funkcje programu do grafik rastrowej firmy Corel.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.