www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Wstęp

Wstęp

Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie funkcji programu do grafik rastrowej firmy Corel.

Struktura pracy jest następująca. W rozdziale pierwszym zaprezentowany został obszar roboczy programu Corel PHOTO-PAINT wraz z jego możliwościami i opcjami konfiguracyjnymi.

Część druga pracy zajmuje się elementem zaznaczania różnych obszarów pracy na grafikach dwuwymiarowych jak i również metody ułatwiające to działanie.

Rozdział trzeci poświęcony jest korzystaniu z głównych narzędzi do malowania, a także narzędzi edycji.

Następny rozdział pracy opisuje metody retuszowania jak i poprawiania jakości edytowanych obrazów.

Rozdział piąty krótko opisuje pracę na kolorach.

W części szóstej zaprezentowano rodzaje efektów specjalnych, które można stosować przy obróbce obrazów.

W zakończeniu opisane jest podsumowanie całości pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.