www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Zakończenie

Zakończenie

W niniejszej pracy zawarte zostały podstawowe informacje na temat obsługi programu Corel PHOTO-PAINT. Dzięki niej można w łatwy i przejrzysty sposób zapoznać się z funkcjami oprogramowania.

Praca pokazuje jak przydatnym i wielozdaniowym programem jest Corel PHOTO-PAINT. Widać jak proste narzędzia użyte w odpowiedni sposób ułatwiają obróbkę grafiki komputerowej.

Analizując kwestie poruszane w tej pracy widzimy jak w łatwy sposób można poznać zaawansowane techniki fotoedycji.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.