www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT

Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT

Program Corel PHOTO-PAINT jest programem o dużych możliwościach, służącym do tworzenia i edycji grafiki w postaci mapy bitowej. Umożliwia on retuszowanie zdjęć, edycję obrazów i plików filmowych oraz tworzenie własnej grafiki. W programie Corel PHOTO-PAINT zawarto wiele różnych filtrów umożliwiających tworzenie efektów specjalnych oraz narzędzia służące do rysowania, maskowania i operowania na obiektach. Ich stosowanie pozwala na uzyskanie zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych efektów graficznych.

Za pomocą tego programu można dokonać niewielkich zmian obrazu (np. modyfikacji oświetlenia, wyostrzenia kształtów lub usunięcia rys), a także zmian bardziej radykalnych (np. usunięcia z obrazu obiektów lub ludzi, wymiany fragmentów różnych obrazów, dodania tekstu i obiektów, zmiany koloru, kolorowania obrazów czarno-białych, modyfikowania klatek filmów oraz stosowania dowolnej kombinacji efektów specjalnych).

Program Corel PHOTO-PAINT udostępnia również obszerny zestaw poleceń i narzędzi pozwalających na przeprowadzanie różnych korekcji uszkodzonych obrazków, włączając do tego dopasowywanie tonalne i dopasowywanie kolorów. Na przykład możliwe jest rozjaśnianie niedoświetlonych fotografii lub kolorowanie czarno-białych obrazków. Takie dopasowywania mogą być dokonywane bezpośrednio na pikselach, z których składa się obrazek, jak również na soczewkach, które umożliwiają zobaczenie wyniku dopasowania bez modyfikacji pikseli obrazka.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Konfigurowanie obszaru roboczego


Tworzenie obrazków


Korzystanie z siatki, linijek oraz prowadnic


Stosowanie masek do tworzenia zaznaczeń


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.