www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Retuszowanie i poprawa jakości obrazka » Zmiana rozmiaru i rozdzielczości obrazka

Zmiana rozmiaru i rozdzielczości obrazka

Korzystając z programu Corel PHOTO-PAINT, można zmienić wymiary fizyczne obrazka lub rozmiar pliku obrazka (tj. zajmowany przez obrazek obszar na dysku). Zmianę rozmiaru lub rozdzielczości można wykonać w trakcie otwierania obrazka lub w dowolnym momencie edycji obrazka w programie Corel PHOTO-PAINT.

Kadrowanie obrazków

Kadrowanie obrazka polega na odcinaniu obszarów na obrazku bez jednoczesnej zmiany rozdzielczości lub rozmiaru pozostałego obszaru. Kadrując wokół zaznaczenia lub obramowania, można utworzyć mapy bitowe o nieregularnym kształcie. Kadrowanie można wykonać za pomocą narzędzia "Prostowanie/Kadrowanie" lub wpisując wartości bezwzględne na pasku właściwości lub w rolecie Ustawienia narzędzia dla narzędzia "Prostowanie/Kadrowanie".

Zmiana wymiarów obrazka

Istnieją dwa sposoby zmiany rozmiarów obrazka: możliwa jest zmiana wymiarów w oknie dialogowym Zmień rozmiar/rozdzielczość lub zmiana wielkości papieru za obrazkiem. Druga z opcji powoduje tylko zmianę obszaru drukowania, nie mając wpływu na wymiary obrazka.

Zmiana rozdzielczości obrazka

Rozdzielczość obrazka można zmienić, zmniejszając lub zwiększając gęstość próbkowania, które to czynności prowadzą odpowiednio do zmniejszenia lub zwiększenia rozdzielczości obrazka (tj. zwiększenie liczby pikseli przypadających na jednostkę miary). W programie Corel PHOTO-PAINT zmniejszanie rozdzielczości daje dużo lepsze efekty niż jej zwiększanie. Spowodowane jest to tym, że przy zwiększaniu gęstości próbkowania konieczne jest dodawanie pikseli, które nie istnieją, co jest realizowane w drodze procesu zwanego interpolacją.

Mało jest przypadków, kiedy trzeba zwiększyć rozdzielczość obrazka, ale jeżeli taka potrzeba zaistnieje, wówczas lepiej jest ponownie zeskanować obrazek w wyższej rozdzielczości, niż dokonywać przeliczenia czysto matematycznego.

Zmiana orientacji obrazka

Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia wykonywanie odbicia lustrzanego i obracanie obrazka. Obrazek można także wyprostować, jeżeli jest skrzywiony.

Obracanie obrazka

Okno dialogowe Zadany obrót umożliwia wybranie kąta i kierunku obrotu, a także koloru papieru, który będzie widoczny po obróceniu obrazka. Jeżeli rozmiar obrazka ma pozostać niezmieniony, należy zaznaczyć pole wyboru "Zachowaj oryginalny rozmiar obrazka". W przeciwnym wypadku rozmiar zostanie dobrany tak, aby cały obrazek był widoczny w oknie obrazka. Aby zapobiec powstawaniu postrzępionych brzegów, należy zaznaczyć pole wyboru "Wygładzanie".

Prostowanie skrzywionego obrazka

Skrzywiony obrazek można wyprostować za pomocą narzędzia "Prostowanie/Kadrowanie" lub polecenia Wyprostuj. Narzędzie "Prostowanie/Kadrowanie" umożliwia ręczne wyprostowanie skrzywionego obrazka, przy wykorzystaniu wartości bezwzględnych. Polecenie Wyprostuj powoduje automatyczne dopasowanie przekrzywionego obrazka do krawędzi okna obrazka. Prostowanie działa najlepiej dla prostokątnych obrazków o wyraźnych krawędziach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.