www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Stosowanie efektów specjalnych do obrazków

Stosowanie efektów specjalnych do obrazków

Do jednych z najbardziej fascynujących i użytecznych możliwości programu Corel PHOTO-PAINT należą filtry efektów specjalnych. Mogą one całkowicie zmieniać wygląd obrazków.

Jak działają filtry

Filtry wykonują pewne serie poleceń tworzących określony efekt. Ich działanie polega na automatycznym obliczaniu wartości i charakterystyk każdego piksela obrazka, a następnie na zmianie pikseli na nowe wartości. Jeśli do obrazka zastosuje się na przykład filtr Poruszenie, program filtru będzie analizował wartości wszystkich pikseli, po czym "rozmaże" je w określonym kierunku, tworząc efekt poruszonego obrazka. Do wyświetlania informacji o kolorach pikseli obrazka przed i po zastosowaniu efektu można używać okna dialogowego Informacje o obrazku. W czasie przesuwania wskaźnika myszy nad obrazkiem wyświetlany jest kolor piksela znajdującego się na przecięciu współrzędnych odpowiednio x i y wskaźnika oraz kolor piksela sprzed zastosowania efektu. Dla obu wartości kolorów używany jest model kolorów wybrany jako główny. Więcej informacji na temat okna dialogowego Informacje o obrazku można znaleźć w sekcji "Wyświetlanie informacji o dokumencie i komputerze".

Jeśli filtr efektu zostanie użyty do obrazka zawierającego jakieś obiekty, a elementem aktywnym na karcie "Obiekty" okna dokowanego jest "Tło", wówczas efekt nie zostanie zastosowany do obiektów. Jeśli aktywną warstwą na karcie "Obiekty" okna dokowanego jest warstwa obiektu, wówczas kształt obiektu można zmieniać, jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru "Zablokuj przezroczystość obiektów". Poza tym zastosowanie filtru efektu do podniesionego zaznaczenia nie wpływa na warstwę "Tło" obrazka.

Za pomocą poleceń z menu wysuwanego Powtórz z menu Efekty można ponownie stosować ostatnio używane efekty do jednego z kilku różnych kombinacji elementów obrazka.

Typowe elementy sterujące

Do stosowania filtrów efektów można używać następujących elementów sterujących:

Element sterujący Opis

Umożliwia oglądanie efektu na ekranie.

Umożliwia wyświetlanie jednego dużego okna "Rezultat" lub wyłączanie trybu podglądu.

Służy do wyświetlania pól "Oryginał" i "Rezultat".

Umożliwia podgląd obrazka.

Jeśli przycisk podglądu ekranowego jest wyłączony, należy nacisnąć duży przycisk "Podgląd".

Pozwala na automatyczne aktualizowanie podglądu podczas wprowadzania zmian ustawień.

Po obrazku można się przemieszczać za pomocą narzędzia "Dłoń", pojawiającego się w chwili, gdy wskaźnikiem myszy najedzie się na dowolne miejsce w polu "Oryginał" (lub okna obrazka, jeśli przycisk podglądu ekranowego jest włączony). Kliknięcie lewym przyciskiem myszy dowolnego miejsca w oknie powoduje powiększenie obrazka, natomiast prawym - pomniejszenie.

Inne typy filtrów programu Corel PHOTO-PAINT

Oprócz filtrów efektów specjalnych program Corel PHOTO-PAINT oferuje filtry służące do poprawy jakości obrazków oraz filtry importu i eksportu, które umożliwiają zmianę formatu pliku obrazka. Informacje na temat filtrów pomocnych przy poprawianiu jakości obrazków można znaleźć w sekcji "Retuszowanie i ulepszanie obrazków", na temat filtrów korygujących kolory obrazka w sekcji "Praca z kolorami", a na temat zmian formatów plików w sekcji "Importowanie i eksportowanie plików".

Moduły dodatkowe

Corel PHOTO-PAINT obsługuje również filtry dodatkowe tworzone przez firmy trzecie. Filtry te są nazywane dodatkowymi, ponieważ aby można ich było użyć, muszą zostać włączone do platformy aplikacji. Filtry dodatkowe są instalowane za pomocą okna dialogowego Opcje i pojawiają się u dołu menu Efekty.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.