www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Zaznaczanie obszarów obrazka

Zaznaczanie obszarów obrazka

Niezależnie czy maski tworzone są w celu zaznaczania prostych kształtów, skomplikowanych obszarów czy też określonych kolorów obrazka, to w każdym z przypadków można wykorzystać narzędzia dostępne z palety wysuwanej "Maska (narzędzia)". Aby zobaczyć wszystkie narzędzia zawarte w palecie, należy przytrzymać naciśnięty przycisk aktywnego narzędzia w przyborniku lub nacisnąć jego narożną strzałkę. Domyślnie aktywne jest narzędzie "Maska prostokątna". Narzędzia maski wyświetlone w przyborniku są również dostępne na pasku narzędzi "Maska (narzędzia)".

Kiedy maska tworzona jest od podstaw, do zaznaczenia obszaru obrazka, który ma zostać zmieniony, wykorzystywane są narzędzia maski. Obszar ten otoczony jest markizą maski. Obszar, który nie został zaznaczony, zakrywany jest maską.

Tworzenie maski od podstaw może okazać się trudne, jeżeli obszar, który ma być chroniony, jest bardzo skomplikowany. Dlatego w programie Corel PHOTO-PAINT możliwe jest także tworzenie masek z istniejących elementów (np. z obiektów, ścieżek lub danych umieszczonych w schowku). Dodatkowe informacje na temat tworzenia masek z wykorzystaniem zawartości schowka można znaleźć w sekcji "Stosowanie schowka do zaznaczania obszarów obrazka".

Dopełnianie masek

Czasami łatwiej jest zdefiniować obszar, który ma być chroniony lub maskowany, niż obszar, który ma być edytowany. W takich przypadkach można utworzyć maskę chroniącą obszar, który w rzeczywistości ma być zmieniany, a następnie zastosować operację dopełnienia maski. Kiedy maska jest dopełniana, jej działanie zostaje odwrócone, tak że obszar obrazka, który miał być chroniony lub maskowany, staje się obszarem podlegającym edycji, a obszar, który pierwotnie można było modyfikować, staje się obszarem chronionym przez maskę. Dowolna utworzona maska może zostać dopełniona poprzez wybranie z menu Maska polecenia Dopełnienie lub naciśnięcie znajdującego się na standardowym pasku narzędzi przycisku "Dopełnienie maski".

Stosowanie do maski wtapiania i wygładzania

Po utworzeniu maski na obrazku można poprawić jej brzegi, stosując wygładzanie lub wtapianie. Operacje te polegają na wyrównaniu pikseli leżących na brzegu maski, z utworzeniem łagodnych przejść pomiędzy obszarami chronionymi i podlegającymi edycji. Wygładzanie i wtapianie jest szczególnie przydatne przy wyrównywaniu postrzępionych brzegów, które często powstają przy tworzeniu masek wzdłuż zakrzywionych lub ukośnych obszarów. Dodatkowe informacje na temat kontrolowania wyglądu krawędzi można znaleźć w sekcji "Dopasowywanie krawędzi zaznaczenia".

Wygładzanie

Wygładzanie polega na nadaniu częściowej przezroczystości niektórym pikselom położonym od zewnętrznej strony brzegu maski, co daje efekt gładkości przejścia pomiędzy maskami i zaznaczeniami. Opcja wygładzania jest dostępna na pasku właściwości i w rolecie Ustawienia narzędzia wszystkich narzędzi maski z wyjątkiem narzędzia "Maska prostokątna". Maski prostokątne nie są postrzępione ani nie zawierają pikseli umieszczonych po przekątnej.

Wtapianie

Wtapianie polega na stopniowym wzroście przezroczystości pikseli wzdłuż zewnętrznego brzegu maski, co daje efekt gładkości przejścia pomiędzy obszarami maskowanymi i podlegającymi edycji. Wtapianie daje bardzo nieznaczny efekt na obrazku i nie zawsze jest widoczne na markizie maski. Efekt ten można zobaczyć, stosując nakładanie maski i powiększając zewnętrzne brzegi markizy. Szerokość wtapianej krawędzi (w pikselach) można określić na pasku właściwości i w rolecie Ustawienia narzędzia dla narzędzi maski.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Stosowanie masek do zaznaczania kształtów


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.