www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT » Tworzenie obrazków

Tworzenie obrazków

Przy tworzeniu obrazka lub pliku animacji konieczne jest określenie trybu koloru, rozmiaru obrazka, jego rozdzielczości oraz koloru papieru. Tryb koloru obrazka oraz rozdzielczość są szczególnie ważnymi parametrami, ponieważ wpływają one na rozmiar pliku oraz jakość drukowanego obrazka. Jeżeli tworzony plik jest szczególnie duży lub ma wysoką rozdzielczość, należy próbować pracować z obrazkiem podzielonym na fragmenty. Wpływa to na zmniejszenie ilości danych przetwarzanych jednocześnie przez komputer.

Wybór trybu kolorów

Podczas rozpoczynania pracy z nowym plikiem do wyboru jest sześć trybów kolorów: czarno-biały (1-bitowy), skala szarości (8-bitowy), z paletą (8-bitowy), RGB (24-bitowy), Lab (24-bitowy) oraz CMYK (32-bitowy). Liczba bitów wykorzystywanych przez tryby kolorów określa wymagania systemu oraz to, ile kolorów lub odcieni szarości można w danym trybie wygenerować. Bit może być ustawiony lub nie; w ten sposób jednobitowy tryb koloru umożliwia utworzenie pikseli o dwóch kolorach: 0 (wygaszony) reprezentuje kolor czarny, zaś 1 (zapalony) reprezentuje kolor biały. Z drugiej strony skali 32-bitowy tryb koloru umożliwia osiągnięcie ponad czterech miliardów kolorów oraz wymaga znacznie większej pamięci.

Tryb koloru obrazka należy obierać na podstawie parametrów urządzenia wyjściowego (drukującego). Na przykład, jeżeli planowane jest wykonanie wydruków wyciągów barwnych, należy wybrać 32-bitowy tryb kolorów CMYK. Nie należy się przejmować tym, że dokonało się złego wyboru przy tworzeniu nowego obrazka, bowiem w każdej chwili możliwa jest zmiana trybu kolorów. Aby uzyskać więcej informacji o wybieraniu trybu kolorów, należy zajrzeć do sekcji "Przekształcanie obrazków".

Rozmiar obrazka

Rozmiar obrazka odnosi się do bieżących fizycznych wymiarów obrazka, w jakich jest on reprodukowany (zwykle drukowany). Rozmiar obrazka można mierzyć za pomocą standardowych jednostek, takich jak centymetry, cale lub w pikselach. Przy drukowaniu obrazka prawdopodobnie potrzebna będzie informacja o jego rozmiarach wyrażonych w calach lub innych jednostkach miary. Jeżeli zamierza się wyświetlać obrazek w Internecie jako część pokazu slajdów, cenna będzie prawdopodobnie informacja o rozmiarach obrazka w pikselach, tak aby można było wyświetlać go w skali 1:1 na ostatecznym urządzeniu wyświetlającym.

Rozdzielczość obrazka

Rozdzielczość obrazka odnosi się do stopnia szczegółowości obrazka i jest mierzona liczbą pikseli lub punktów przypadających na jeden cal (dpi). Ponieważ liczba pikseli w mapie bitowej jest ustalona, rozdzielczość obrazka odnosi się do rozmiaru wydrukowanego obrazka. Jeżeli obrazek drukowany będzie jako mały, piksele będą miały małe rozmiary, zaś rozdzielczość obrazka będzie duża. Jeżeli obrazek drukowany będzie jako duży, piksele będą duże i obrazek będzie wyglądał zgrubnie, a jego rozdzielczość będzie niska.

Wyższa rozdzielczość umożliwia wydobycie większej ilości szczegółów oraz uzyskanie łagodniejszych przejść kolorów niż niższa rozdzielczość, ale jednocześnie powoduje utworzenie znacznie większych plików. Ustawianie rozdzielczości jest balansowaniem pomiędzy większym stopniem szczegółowości, a utrzymaniem rozmiaru pliku w granicach możliwości jego obsłużenia przez komputer.

Najlepszym rozwiązaniem jest uzależnienie rozdzielczości obrazka od jego przeznaczenia. Jeżeli obrazek ma być drukowany, należy zachować rozdzielczość obrazka niższą od rozdzielczości ostatecznego urządzenia wyjściowego - jeżeli utworzony zostanie obrazek o rozdzielczości 1200-dpi w celu uzyskania wydruku na drukarce o rozdzielczości 600-dpi, wówczas zostanie on i tak wydrukowany w rozdzielczości 600-dpi, zaś rozmiar pliku będzie zbyt duży w stosunku do realnej potrzeby.

Jeżeli obrazy mają być wyświetlane tylko na ekranie, można w ogóle stosować niższe rozdzielczości. Należy sobie zdawać sprawę z ograniczeń dotyczących pamięci używanego systemu komputerowego i ustawiać rozdzielczość odpowiednią dla wykorzystywanego monitora.

Skanowanie obrazków

Za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT można uzyskiwać obrazki za pośrednictwem skanera. Jakość zeskanowanego obrazka uzależniona jest od jakości oryginalnego obrazka. Jeżeli obrazek wymaga edycji fotograficznej, należy go najpierw zeskanować, a następnie w celu jego skorygowania skorzystać z doskonałych narzędzi edycyjnych dostępnych w programie Corel PHOTO-PAINT.

Więcej informacji o korekcji i poprawianiu obrazków można znaleźć w sekcji "Retuszowanie i ulepszanie obrazka".

Powiększanie oraz przewijanie obrazka

Paleta wysuwana "Powiększenie" umożliwia szybki dostęp do narzędzi, które służą do zmniejszania lub powiększania widoku obrazka. Narzędzie "Powiększenie" umożliwia zmianę skali powiększenia obrazka i uzyskanie bardziej szczegółowego lub ogólnego widoku obrazka. Narzędzie "Dłoń" z kolei umożliwia zmianę widoku przez przesunięcie obrazka wewnątrz okna obrazka.

Jeżeli użytkownik preferuje korzystanie z pasków narzędzi, elementy kontrolne powiększania można znaleźć na pasku właściwości, na pasku narzędzi "Powiększenie" oraz na standardowym pasku narzędzi. Pasek właściwości umożliwia korzystanie z narzędzi "Powiększenie" i "Dłoń" tak samo, jak z innych narzędzi pozwalających na zmianę powiększenia obrazka na praktycznie każdy poziom powiększenia. Pasek narzędzi "Powiększenie" również udostępnia takie narzędzia, ale domyślnie nie jest on wyświetlany. Standardowy pasek narzędzi zawiera listę "Stopień powiększenia", w której zawarte są gotowe poziomy powiększenia, umożliwiające w łatwy sposób powiększanie obrazka do określonej procentowej skali powiększenia.

Jeżeli użytkownik kliknie na narzędziu "Powiększenie" znajdującym się w przyborniku, zawartość paska właściwości zostanie w sposób automatyczny zaktualizowana, tak aby wyświetlany był nowy zestaw elementów sterujących. Wśród elementów tych znajdują się narzędzia "Powiększenie" i "Dłoń" oraz inne narzędzia pozwalające na ogólną lub szczegółową modyfikację widoku.

Jeżeli używana jest mysz Microsoft IntelliMouse, możliwe jest skorzystanie z zakresu jej poleceń dotyczących powiększania i przewijania podczas poruszania się po obrazkach Corel PHOTO-PAINT. Wystarczy umieścić wskaźnik myszy na obszarze przeglądanego obrazka i przesunąć środkowe pokrętło myszy IntelliMouse, aby powiększyć lub pomniejszyć obrazek. Jeżeli obrazek nie mieści się w oknie obrazka, możliwe jest przewijanie obrazka wewnątrz okna, aż do odszukania właściwego fragmentu. Aby to uczynić, należy nacisnąć i przytrzymać środkowe pokrętło myszy, a następnie przesunąć wskaźnik myszy do właściwego obszaru obrazka.

Domyślnie obrazy wyświetlane są przy powiększeniu 100%; jednakże można określić powiększenia obrazków na ekranie przez wybranie innej wartości skali powiększenia. Powiększanie i przewijanie nie wpływa na zawartość obrazka - zmienia się tylko jego widok.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.