www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Obszar roboczy w Corel PHOTO-PAINT » Stosowanie masek do tworzenia zaznaczeń

Stosowanie masek do tworzenia zaznaczeń

Maski są narzędziami służącymi do zaznaczania, umożliwiającymi optymalne wykorzystanie możliwości retuszowania programu Corel PHOTO-PAINT. Maski oddzielają obszar, który ma być chroniony przed zmianą podczas stosowania koloru, filtrów lub innych efektów na obrazku. Kiedy część obrazka jest zaznaczana za pomocą jednego z narzędzi dostępnych z palety wysuwanej "Maska (narzędzia)", obszar otaczający zaznaczenie jest maskowany i chroniony. Wykorzystując analogię ze świata rzeczywistego, należy sobie wyobrazić maskę jako prostokątny kawałek tworzywa sztucznego, w którym wycięto dziury. Po położeniu go na wierzchu obrazka i pomalowaniu rozpylaczem, farba zostanie na obrazku tylko w miejscach, gdzie w tworzywie były otwory. Maski działają dokładnie w ten sam sposób, definiują bowiem obszary, które można zmieniać (podlegające edycji) oraz te, których zmieniać nie można.

Można także określić stopień, w jakim zaznaczenie podlega edycji, poprzez zmianę przezroczystości maski. Półprzezroczysta maska umożliwia częściowe zmienianie obszaru obrazka. W tym wypadku analogią ze świata rzeczywistego byłoby nałożenie gazy na otwory w plastiku. Po położeniu tworzywa na wierzchu obrazka i pomalowaniu go rozpylaczem, obrazek zostanie pokryty mniejszą ilością farby, niż gdyby nie było gazy.

Rodzaje masek

Istnieją dwa rodzaje masek: zwykłe oraz czułe na kolor. Zwykłe maski definiują zaznaczenie, rozróżniając kształty na obrazku. Maski czułe na kolor umożliwiają utworzenie zaznaczeń na podstawie koloru pikseli obrazka.

Po zaznaczeniu obszaru obrazka za pomocą narzędzi maski, można go pomalować, skopiować oraz zastosować do niego efekty specjalne, nie zmieniając jednocześnie innych części obrazka. Obszary zaznaczone, czy też nie pokryte maską, można przekształcać w obiekty lub podniesione nad obrazek zaznaczenia, które mogą być przesuwane, pozostawiając bez zmian elementy leżące pod zaznaczeniem.

Markizy maski

Kiedy na obrazku stosowana jest maska, kreskowany kontur, zwany markizą maski, oznacza nie chronione obszary obrazka (tj. obszary zaznaczone lub podlegające edycji). Domyślnie markizy maski są widoczne na obrazku, jednakże można je ukryć, cofając zaznaczenie polecenia Pokaż markizę w menu Maska. Ponieważ spektrum kolorów obrazka może sięgać od bardzo jasnych po bardzo ciemne, można ustalić kolor markizy maski. Dostosowanie koloru markizy ułatwia definiowanie precyzyjnych obszarów i konturów na obrazku. Można również dostosować położenie markizy, wybierając z menu Narzędzia polecenie Opcje, a następnie zmieniając odpowiednio wartości progu w oknie dialogowym Opcje. Dodatkowe informacje na temat ustawiania progu markizy maski można znaleźć w sekcji "Przesuwanie markiz maski i zaznaczeń".

Nakładka maski

Innym sposobem oznaczenia maskowanych, czy też chronionych, obszarów obrazka jest zastosowanie nakładki maski. Jest to nałożona na obrazek, przezroczysta, czerwona przesłona. Po zastosowaniu nakładki maskowane obszary obrazka są wyświetlane z czerwonym zabarwieniem o intensywności zależnej od przezroczystości maski, natomiast obszary, które można modyfikować, są przezroczyste. Im większe nasycenie czerwonego zabarwienia, tym większy poziom ochrony.

Nakładkę maski można zastosować zaznaczając polecenie Nałóż maskę z menu Maska lub naciskając przycisk "Nałóż maskę" na standardowym pasku narzędzi. Domyślnie nakładka jest czerwona, ale można zmienić jej kolor, wybierając z menu Narzędzia polecenie Opcje, a następnie na karcie "Wyświetlanie" wybierając inną pozycję z listy "Zabarwienie maski".

Tryby maski

W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są cztery tryby maski, umożliwiające precyzyjne określanie kształtu i działania masek na obrazku. Są to tryby normalny, dodawania, odejmowania i XOR. Tryb normalny, który jest trybem domyślnym, służy do tworzenia pojedynczej maski na obrazku. Jeżeli zostanie w tym trybie wykonane zaznaczenie, to wszystkie inne zaznaczenia zostają automatycznie usunięte z obrazka. Tryb dodawania umożliwia poszerzanie zaznaczenia poprzez usuwanie fragmentów istniejących masek. Natomiast odwrotnie działa tryb odejmowania, który umożliwia powiększanie masek poprzez usuwanie fragmentów istniejących zaznaczeń. Tryb XOR umożliwia tworzenie złożonych masek, w których chronione są obszary nakładających się zaznaczeń. Wskaźnik trybu maski, wyświetlany w prawym dolnym rogu paska stanu, informuje o aktywnym trybie maski. Dodatkowe informacje na temat trybu dodawania, odejmowania i XOR można znaleźć w sekcji "Powiększanie i pomniejszanie zaznaczenia".

Tryb malowania maski

Maskę można traktować jak obrazek, który pokrywa fragmenty innego obrazka. Efekt, jaki wywiera maska na obrazek, można kontrolować, przypisując każdemu pikselowi maski wartość w skali szarości z zakresu od 0 do 255. Piksele maski mające wartość 0 (czarne) całkowicie chronią leżący poniżej obrazek. Natomiast obszary obrazka leżące pod pikselami o wartości 255 (białe) są całkowicie niechronione; zdefiniowany w ten sposób obszar jest zaznaczeniem. Poprzez przypisanie pikselom maski wartości z przedziału pomiędzy 0 a 255, możliwe jest zdefiniowanie stopnia, w jakim znajdujący się pod spodem obrazek jest chroniony. Tryb malowania maski umożliwia zobaczenie reprezentacji maski w skali szarości.

W trybie malowania maska wyświetlana jest w oknie obrazka w skali szarości. Obszary chronione obrazka zaznaczone są na czarno, a obszary w pełni podlegające edycji są białe. Piksele należące do zaznaczenia, które są częściowo chronione, wyświetlane są w różnych odcieniach szarości. Tryb malowania maski można wybrać z menu Maska lub na standardowym pasku narzędzi.

Działanie maski

Ponieważ maski są warstwami ochronnymi pokrywającymi obrazek, można je przesuwać, obracać, pochylać, zniekształcać i rozciągać, nie zmieniając jednocześnie leżącego poniżej obrazka. Maski stanowią jednak tylko tymczasowe narzędzie upraszczające wykonanie zadań edycyjnych, dlatego aby je zachować, należy je zapisać w kanale maski, na dysku lub zapisać wraz z obrazkiem w pliku o odpowiednim formacie. Jeżeli obrazek zostanie zamknięty bez zapisania maski, zostanie ona utracona wraz ze wszystkimi związanymi z nią informacjami. Formatami plików, które zachowują informacje o masce, są .CPT, .PSD, .PP4, .PP5, .TIFF (dla obrazków w skali szarości, 256-kolorowych, RGB i 32-bitowych) oraz .TGA (tylko obrazki 24-bitowe).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.