www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Malowanie, wypełnianie i edycja obrazków » Korzystanie z pędzli

Korzystanie z pędzli

Roleta Ustawienia narzędzia służy do wybierania pędzla, dostosowania jego ustawień, zastosowania innego trybu malowania i wykonywania wielu innych czynności. Oto krótki przegląd możliwości każdej z kart rolety:

Roleta Symetria pędzla

W programie Corel PHOTO-PAINT można również malować symetrycznie. W tym celu dodana została dodatkowa roleta Symetria pędzla, która wyznacza zupełnie nowe możliwości wszystkich narzędzi pędzla. W trybie symetrii końcówki - satelity pędzla, nazywane "punktami", mogą zostać umieszczone wokół pędzla w różnej odległości. Końcówki te są sterowane za pomocą jednego zdefiniowanego punktu centralnego, który jest punktem symetrii. Kiedy porusza się pierwszy pędzel, inne krążą wokół punktu centralnego. Istnieją dwie opcje omawianego trybu: "Radialna" i "Odbicie". Każda z nich daje unikalny styl malowania symetrycznego. Najlepszym sposobem na zrozumienie zasad działania narzędzia "Symetria pędzla" jest wybranie jednego z ustawień i samodzielne wykonanie prób malowania.

Narzędzia malarskie

Program Corel PHOTO-PAINT oferuje wirtualne odpowiedniki w pełni wyposażonego studia artystycznego, dając możliwość pominięcia takich niedogodności jak grawitacja. Do wyboru pozostaje wiele narzędzi, takich jak akwarele, olejne pastele, flamastry, kreda, kredki, pióra, ołówki, aerozol oraz pędzle artystyczne, które można dostosowywać na wiele sposobów. Dla każdego z narzędzi istnieje kilka gotowych odmian. Ponadto dowolne z ustawień można zmienić w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Powtarzanie pociągnięć

Okno dialogowe Powtórz pociągnięcie umożliwia zapisanie, powtórzenie i modyfikowanie powtarzalnych pociągnięć pędzla. Aby zaoszczędzić czas przy wykonywaniu praktycznych zadań lub wspaniałych efektów specjalnych, wystarczy utworzyć pociągnięcie pędzla albo zastosować jedno z wzorców programu. W tym oknie dialogowym znajdują się dwie funkcje specjalne, które umożliwiają powtarzanie pociągnięć wzdłuż dowolnej ścieżki i w ograniczeniu do maski.

Malowanie za pomocą narzędzi "Rozpylacz obrazków"

Rozpylacz obrazków służy do tworzenia w pełni kolorowych map bitowych. Wystarczy załadować jeden lub kilka obrazków, a następnie rozpylać je nad innym obrazkiem. Jest to wspaniała metoda umożliwiająca utworzenie tła obrazka w postaci trawy lub liści. Aby ją zrozumieć wystarczy wyobrazić sobie rozpylanie chmur na jasnoniebieskim niebie.

Malowanie za pomocą narzędzi "Klonowanie"

Narzędzie "Klonowanie" umożliwia duplikowanie fragmentów obrazka w innych miejscach tego samego obrazka lub w ogóle w zupełnie innym obrazku. Tak jak w przypadku wszystkich innych narzędzi malarskich, przy użyciu różnych pędzli możliwe jest tworzenie nieomal nieskończonej liczby wariacji efektów. Narzędzie "Klonowanie" zawiera pędzle "Impresjonizm" i "Puentylizm", a także pędzel "Klonowanie z zapisanego" i "Klonowanie z wypełnienia".

Narzędzia do rysowania kształtów i linii

Za pomocą narzędzi do rysowania kształtów w obrazku można rysować konturowe lub wypełnione kształty. Aby utworzyć kształt jako obiekt, należy zaznaczyć pole wyboru "Przekształć w obiekt" w rolecie Ustawienia narzędzia dla aktywnego narzędzia do rysowania kształtów. Umożliwia to zmianę położenia lub edycję obiektu przed scaleniem go z obrazkiem. Jeśli kształt nie zostanie utworzony jako obiekt, wówczas zostanie od razu wtopiony w tło, należy więc wcześniej ustawić odpowiednio kolor, wypełnienie oraz kontur w rolecie Ustawienia narzędzia.

Narzędzie "Linia" umożliwia malowanie segmentów linii prostych przy użyciu koloru farby. Można modyfikować szerokość linii, sposób łączenia segmentów oraz ich przezroczystość.

Korzystanie z narzędzi wypełniania

Program CorelPHOTO-PAINT umożliwia wypełnianie obrazka lub jego części przy użyciu różnych typów wypełnień i za pomocą różnych narzędzi. Wypełnienia są przydatne przy tworzeniu tła, stosowaniu tekstur na wierzchu ukończonego dzieła i tworzenia różnych innych efektów.

Eksperymentowanie z trybami malowania

Tryby malowania determinują sposób nakładania farby na już istniejące kolory obrazka. Podczas malowania można zastępować istniejący kolor kolorem farby, ale można również łączyć oba kolory używając jednego z opisanych poniżej trybów.

Tryb malowania Sposób łączenia koloru nakładanej farby z kolorem istniejącym na obrazku

Normalnie Kolor farby zastępuje kolor obrazka. To jest domyślny tryb malowania.

Dodawanie Kolor wynikowy powstaje przez dodanie wartości obu kolorów.

Odejmowanie Kolor wynikowy powstaje przez dodanie wartości obu kolorów, a następnie odjęcie liczby 255.

Różnica Kolor wynikowy powstaje przez odejmowanie koloru farby od koloru obrazka, a następnie przemnożenie wyniku tego odejmowania przez liczbę 255. Jeśli wartość koloru farby wynosi 0, wynik będzie zawsze wynosił 255.

Mnożenie Kolor wynikowy powstaje przez pomnożenie wartości koloru obrazka przez wartość koloru farby i podzielenie wyniku przez liczbę 255. Daje to efekt przyciemnienia, chyba że malowanie odbywa się na kolorze białym. Pomnożenie wartości dowolnego koloru przez wartość koloru czarnego daje w wyniku kolor czarny. Pomnożenie wartości dowolnego koloru przez wartość koloru białego daje w wyniku ten sam kolor.

Dzielenie Kolor wynikowy powstaje przez podzielenie wartości koloru obrazka przez wartość koloru farby lub odwrotnie, zależnie od tego, który z kolorów ma większą wartość.

Jeśli jaśniejszy Kolor farby zastępuje wszystkie piksele obrazka o kolorze ciemniejszym niż kolor farby. Piksele obrazka o kolorze jaśniejszym niż kolor farby są nie zmienione.

Jeśli ciemniejszy Kolor farby zastępuje wszystkie piksele obrazka o kolorze jaśniejszym niż kolor farby. Piksele obrazka o kolorze ciemniejszym niż kolor farby są nie zmienione.

Tekstura Kolor wynikowy jest wynikiem przekształcenia koloru farby w odcienie szarości i pomnożenia przez wartość koloru obrazka.

Kolor Kolor wynikowy powstaje z jasności koloru obrazka oraz barwy i nasycenia koloru farby. Jest to tryb odwrotny do trybu "Jasność".

Barwa Kolor wynikowy powstaje z barwy koloru farby oraz nasycenia i jasności koloru obrazka.

Nasycenie Kolor wynikowy powstaje z jasności i barwy koloru obrazka oraz z nasycenia koloru farby.

Jasność Kolor wynikowy powstaje z barwy i nasycenia koloru obrazka oraz z jasności koloru farby. Jest to tryb odwrotny do trybu "Kolor".

Dopełnienie Kolor wynikowy powstaje z dopełnienia koloru farby. Jeśli wartość koloru farby wynosi 127, nie będzie widać żadnej zmiany, dlatego że wartość ta znajduje się w samym środku koła kolorów.

Logiczne I Kolor wynikowy jest otrzymywany w wyniku zastosowania funkcji logicznej I w stosunku do koloru farby i koloru obrazka przekształconych w wartości binarne. Łatwiej jest ten tryb wypróbować niż opisać jego wynik.

Logiczne LUB Kolor wynikowy jest uzyskiwany w wyniku zastosowania funkcji logicznej LUB w stosunku do koloru farby i koloru obrazka przekształconych w wartości binarne. Aby zobaczyć wynik działania tego trybu, należy go przetestować.

Logiczne XOR Kolor wynikowy powstaje w wyniku zastosowania funkcji logicznej XOR w stosunku do koloru farby i koloru bazowego przekształconych w wartości binarne. Podobnie jak w pozostałych trybach opartych na operacjach logicznych łatwiej jest ten tryb wypróbować niż opisać jego wynik.

Poza Farba nakładana jest tylko na te fragmenty obrazka, które są przezroczyste. Efekt przypomina oglądanie kolorów przez czyste, nie pokryte srebrem obszary negatywu 35 mm.

Ekran Kolor wynikowy powstaje w wyniku odwrócenia kolorów, a następnie pomnożenie koloru farby przez kolor papieru. Powstały kolor jest zawsze jaśniejszy.

Nakładka Kolor wynikowy powstaje w wyniku mnożenia lub rasteryzacji kolorów farby w zależności od koloru bazowego.

Miękkie światło Kolor wynikowy wygląda, jakby na zwykły kolor padło łagodne, rozproszone światło.

Ostre światło Kolor wynikowy wygląda, jakby na zwykły kolor padło ostre, bezpośrednie światło reflektora.

Czerwony Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału czerwonego obrazków RGB.

Zielony Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału zielonego obrazków RGB.

Niebieski Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału niebieskiego obrazków RGB.

Niebieskozielony Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału niebieskozielonego obrazków CMYK.

Żółty Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału żółtego obrazków CMYK.

Purpurowy Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału purpurowego obrazków CMYK.

Czarny Kolor wynikowy jest rezultatem zastosowania koloru farby do kanału czarnego obrazków CMYK.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.