www.eprace.edu.pl » corel-photo-paint » Zaznaczanie obszarów obrazka » Stosowanie masek do zaznaczania kształtów

Stosowanie masek do zaznaczania kształtów

Narzędzi maski wyświetlonych na palecie wysuwanej "Maska (narzędzia)" lub na pasku narzędzi "Maska (narzędzia)" można używać do zaznaczania dających się rozróżnić kształtów. Kiedy stosowane są zwykłe narzędzia maski, obszar zdefiniowany przez markizę maski jest obszarem zaznaczonym i podlegającym edycji, a reszta obrazka jest pokryta maską. W dowolnym momencie można zamienić między sobą obszary chronione i zaznaczone poprzez dopełnienie maski.

Zwykłe narzędzia maski

Można stosować pojedyncze narzędzie maski, aby utworzyć prostą maskę, lub dowolną kombinację narzędzi w celu tworzenia masek bardziej złożonych. Kiedy z palety wysuwanej "Maska (narzędzia)" wybrane zostanie narzędzie, na pasku właściwości i w rolecie Ustawienia narzędzia wyświetlone zostaną związane z nim elementy sterujące. Umożliwiają one na przykład precyzyjne określenie wymiarów zaznaczeń prostokątnych i eliptycznych, zastosowanie wtapiania lub wygładzania oraz ustawienie takich właściwości końcówki, jak rozmiar i kształt.

Narzędzie Opis

Narzędzie "Maska prostokątna" umożliwia zaznaczanie na obrazku kształtów prostokątnych.

Narzędzie "Maska eliptyczna" umożliwia zaznaczanie na obrazku kształtów eliptycznych i okrągłych.

Narzędzie "Maska odręczna" umożliwia zaznaczanie skomplikowanych kształtów. Można albo klikać i przeciągając tworzyć wygięte segmenty, albo tylko klikać, ustalając w ten sposób punkty zaczepienia dla segmentów linii prostych. Możliwe jest oczywiście łączenie obu metod w celu utworzenia kształtu zaznaczenia, składającego się zarówno z segmentów linii prostych jak i krzywych.

Narzędzie "Pędzel maski" umożliwia zaznaczanie na obrazku obszarów poprzez ich malowanie.

Narzędzie "Nożyczki" umożliwia zaznaczanie na obrazku obszarów, które trudno jest zdefiniować za pomocą innych narzędzi. Narzędzie to wykrywa obszary obrazka będące w kolorze kontrastowym do otoczenia i powoduje umieszczenie na ich krawędzi markizy maski. Narzędzia "Nożyczki" można także używać jako narzędzia odręcznego.

Przed przystąpieniem do zaznaczania obszarów obrazka za pomocą narzędzi maski należy się upewnić, czy włączony jest właściwy tryb maski. W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są także skróty klawiszowe, umożliwiające tymczasowe przełączanie się pomiędzy trybami podczas zaznaczania obszarów obrazka. Trzymając przed zaznaczeniem kształtu naciśnięty klawisz CTRL, można włączyć tryb dodawania maski umożliwiający poszerzenie obszarów obrazka podlegających edycji poprzez dodanie fragmentów do istniejących masek. Trzymanie naciśniętego klawisza SHIFT powoduje włączenie trybu odejmowania, umożliwiającego zmniejszenie obszarów chronionych obrazka poprzez usunięcie fragmentów masek. Jednoczesne przytrzymanie naciśniętych klawiszy CTRL i SHIFT powoduje przywołanie trybu XOR, umożliwiającego tworzenie złożonych masek, na których są chronione obszary nakładające się. Wskaźnik trybu maski znajdujący się w prawym dolnym rogu paska stanu informuje, który tryb jest aktualnie aktywny. Dodatkowe informacje na temat trybów dodawania, odejmowania i XOR można znaleźć w sekcji "Powiększanie i pomniejszanie zaznaczenia".

Stosowanie masek do zaznaczania kolorów

Niektóre narzędzia masek znajdujące się w przyborniku lub w oknie Maska kolorów służą do tworzenia masek otaczających określone kolory na obrazku. Przy stosowaniu narzędzi maski czułych na kolor obszar definiowany przez markizę maski jest zaznaczony i podlega edycji, podczas gdy pozostała część obrazka jest chroniona przez maskę. Obszary zaznaczone i chronione można w dowolnej chwili zamienić, dopełniając maskę. Z masek czułych na kolor należy korzystać, jeżeli na obrazku ma zostać zaznaczony określony kolor lub zakres kolorów.

Narzędzia maski czułe na kolor

Narzędzie Opis

Narzędzie "Lasso" umożliwia zaznaczenie określonych obszarów obrazka wyróżniających się kolorem w celu ich dalszej edycji. Obszar można określić, rysując go odręcznie lub ustalając na obrazku punkt zaczepienia poprzez kliknięcie. Pierwszy kliknięty punkt określa tak zwany kolor bazowym. Kolor ten oraz wszystkie piksele z danego obszaru, mieszczące się w zdefiniowanym zakresie tolerancji koloru, są maskowane (chronione) na obrazku. Piksele należące do obszaru, ale nie mieszczące się w zakresie tolerancji koloru zdefiniowanej dla koloru bazowego, stanowią zaznaczenie i można je modyfikować. Tolerancję koloru można określić na pasku właściwości lub w rolecie Ustawienia narzędzia dla aktywnego narzędzia.

Narzędzie "Różdżka" również umożliwia zaznaczenie określonych obszarów obrazka wyróżniających się kolorem w celu ich dalszej edycji. Pierwszy kliknięty za pomocą tego narzędzia punkt określa kolor bazowy. Kolor ten oraz wszystkie pozostałe kolory, mieszczące się w zdefiniowanym zakresie tolerancji koloru i położone w sąsiedztwie koloru bazowego, są zaznaczone i podlegają edycji. Wszystkie pozostałe kolory są maskowane i chronione. Tolerancję koloru można określić na pasku właściwości lub w rolecie Ustawienia narzędzia dla aktywnego narzędzia.

Okno dialogowe Maska kolorów

Korzystając z poleceń i opcji dostępnych w oknie Maska kolorów można zdefiniować złożone, czułe na kolor maski, umożliwiające zaznaczanie kolorów na całym obrazku, a nie tylko w określonym obszarze. Wystarczy tylko użyć znajdującego się w oknie Maska kolorów narzędzia "Pipeta", w celu określenia zakresu kolorów, które mają zostać zaznaczone. Kolory nie mieszczące się w zakresie tolerancji koloru i wartości progowej ustalonej w oknie Maska kolorów są na obrazku maskowane i chronione.

Utworzone w tym oknie maski czułe na kolor można precyzyjnie dopracować, określając tryby maski, opcje wyświetlania podglądu, tolerancję koloru i wartość progu. Okno Maska kolorów jest niedostępne, jeżeli edytowany obrazek jest biało-czarny lub typu duotone.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.